Επικίνδυνα Μεταλλαγμένα Προϊόντα...

Μπείτε σε αυτό το link!

http://www.greenpeace.org/greece/news/no-to-gmos

Έλα να βλέπω υπογραφούλες να φεύγουνε!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: